Cookie og privatliv

Der indhentes kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant, og der vil kun indhentes persondata, hvis det er relevant for din aktivitet på hoffcph.com

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholdes altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Dine persondata opbevares, så længe det enten er pålagt som en juridisk forpligtelse, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger der indsamles

Der kan indhentes oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer.

hoffcph.com indsamler og behandler dine persondata, når du fx foretager dig følgende:
• Besøger hjemmesiden
• Udfylder en kontaktformular


Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på hoffcph.com er Bentedikte Hoff, info@hoffcph.com.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhentes for at kunne kontakte dig. Din e-mailadresse indhentes så du kan modtage en mail i det tilfælde at du har anmodet om at blive kontaktet.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af nyhedsbreve) vil blive slettet 2 år efter du har udfyldt formularen.

Andre modtagere af personoplysninger

De persondata bliver ikke solgt til tredjemand, og overføres ikke til tredjelande.

Hjemmesiden ligger hos Netsite, som fungerer som databehandler. Alle persondata som du oplyser på hjemmesiden vil blive opbevaret i Netsites datacentre.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som til enhver tid skal sikre opfyldelse af.
Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at dine personoplysninger skal behandles eller skal de begrænses, kan du også sende en anmodning herom til info@hoffcph.com